Na vsebino
EN
21. 10. 2010

Symvoulio Apochetefseon Lefkosias proti Anatheoritiki Archi Prosforon.

C-570/08

Javna naročila – Direktiva 89/665/EGS – Člen 2(8) – Organ, pristojen za revizijske postopke, ki ni sodni organ – Razveljavitev odločbe naročnika o izbiri ponudbe – Možnost naročnika, da zoper to razveljavitev vloži pravno sredstvo pri sodnem organu

 

 

Člen 2(8) Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992, je treba razlagati tako, da z njim državam članicam ni naložena dolžnost določiti, da imajo tudi naročniki pravico pri sodišču vložiti pravno sredstvo zoper odločbe organov, pristojnih za revizijske postopke na področju oddaje javnih naročil, ki niso sodni organi. Vendar na podlagi te določbe državam članicam ni onemogočeno, da v svojih pravnih redih določijo, da so naročniki v ustreznih okoliščinah primera upravičeni do vložitve takega pravnega sredstva.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: grščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran