Na vsebino
EN
15. 7. 2010

Bâtiments et Ponts Construction SA, WISAG Produktionsservice GmbH, prej ThyssenKrupp Industrieservice GmbH, proti Berlaymont 2000 SA

C‑74/09

Javna naročila gradenj – Direktiva 93/37/EGS – Člen 24 – Razlogi za izključitev – Obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ter davkov in dajatev – Obveznost registracije ponudnikov za izognitev izključitvi – ‚Komisija za registracijo‘ in njene pristojnosti – Preizkus veljavnosti potrdil pristojnih organov države članice, v kateri imajo sedež tuji ponudniki

 

 

1.      Pravo Unije je treba razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalnim predpisom, ki podjetniku s sedežem v drugi državi članici za pridobitev naročila v državi članici naročnika nalagajo obveznost registracije v tej državi članici v zvezi z neobstojem izključitvenih razlogov iz člena 24, prvi odstavek, Direktive 93/37, če taka obveznost ne zadržuje udeležbe podjetnika pri zadevnem javnem naročilu niti ga ne obremeni s čezmernimi upravnimi stroški in je njen edini cilj preizkus strokovne usposobljenosti zainteresirane stranke v smislu te določbe.

2.      Pravo Unije je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalnim predpisom, v skladu s katerimi je preizkušanje potrdil, ki jih podjetniku druge države članice izdajo davčni organi in organi za socialno varnost te države članice, zaupano organu, ki ni naročnik, če:

–        ta organ sestavljajo večinoma osebe, ki jih imenujejo organizacije delodajalcev in delavcev gradbenega sektorja dežele, v kateri poteka zadevni postopek javnega naročila, in

–        to pooblastilo zajema vsebinsko preizkušanje veljavnosti teh potrdil.

 

 

Sodba v slovenščini.

 Jezik postopka: francoščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran