Na vsebino
EN
29. 4. 2010

Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji

C-160/08

Neizpolnitev obveznosti države – Javna naročila storitev – Člena 43 ES in 49 ES – Direktivi 92/50/EGS in 2004/18/ES – Javna reševalna služba – Nujni reševalni prevoz in kvalificirani prevoz bolnikov – Zahteva po preglednosti – Člen 45 ES – Dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem javne oblasti – Člen 86(2) ES – Storitve splošnega gospodarskega pomena

 

 

1.      Zvezna republika Nemčija s tem, da ni objavila obvestila o izidu postopka oddaje naročil, ni izpolnila obveznosti iz člena 10 Direktive Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev v povezavi s členom 16 te direktive ali, od 1. februarja 2006, člena 22 Direktive 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev v povezavi s členom 35(4) te direktive v okviru oddaje naročil javnih storitev nujnega reševalnega prevoza in kvalificiranega prevoza bolnikov v skladu s submisijskim modelom v zveznih deželah Saška-Anhalt, Severno Porenje-Vestfalija, Spodnja Saška in Saška.

2.      V preostalem se tožba zavrne.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran