Na vsebino
EN
22. 4. 2010

Evropska komisija proti Kraljevini Španiji

C-423/07

Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 93/37/EGS – Člena 3 in 11 – Koncesije za javne gradnje – Obveznosti na področju oglaševanja – Obseg obveznosti – Obvestilo o naročilu – Opis predmeta koncesije in lokacije gradenj – Dodatne gradnje, ki niso izrecno predvidene v obvestilu o naročilu in razpisni dokumentaciji – Načelo enakega obravnavanja

 

 

1.      Ker je Kraljevina Španija družbi Ibérica de Autopistas SA 5. novembra 1999 oddala:

–        gradnjo tretjega voznega pasu v obeh smereh na delu plačljivega odseka avtoceste A-6 med Villalbo in razcepom Valle de los Caídos,

–        gradnjo tretjega dvosmernega voznega pasu na delu plačljivega odseka avtoceste A‑6 med razcepom Valle de los Caídos in San Rafaelom, vključno z gradnjo novega predora, in

–        gradnjo četrtega voznega pasu v obeh smereh na brezcestninskem odseku avtoceste A-6 med Madridom in Villalbo,

ne da bi bile te gradnje navedene v predmetu pogodbe o koncesiji za javne gradnje, kakor je opisan v obvestilu, objavljenem v Uradnem listu Evropskih skupnosti in v razpisni dokumentaciji, ni izpolnila obveznosti iz členov 3(1) ter 11(3) in (6) Direktive Sveta 93/37/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil za gradnje v zvezi s Prilogo V k tej direktivi.

2.      V preostalem se tožba zavrne.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: španščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran