Na vsebino
EN
28. 1. 2010

Evropska komisija proti Irski

C-456/08

Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 93/37/EGS – Javna naročila gradenj – Obvestitev kandidatov in ponudnikov o odločitvah v zvezi z oddajo javnega naročila – Direktiva 89/665/EGS – Revizijski postopki oddaje javnih naročil – Rok za vložitev zahteve za revizijo – Datum, po katerem začne teči rok za vložitev zahteve za revizijo

 

 

Irska

–        zato, ker National Roads Authority ni obvestil neuspešnega ponudnika o odločitvi o oddaji naročila v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, financiranjem in gospodarskim izkoriščanjem zahodne avtocestne obvoznice mesta Dundalk, in

–        s tem, da je ohranila v veljavi določbe člena 84A(4) poslovnika višjih sodišč (Rules of the Superior Courts) v različici iz Statutory Instrument št. 374/1998 v delu, v katerem te pomenijo negotovost glede odločitve, zoper katero je treba vložiti zahtevo za revizijo, in glede določitve rokov za vložitev te zahteve za revizijo,

ni izpolnila, glede prvega očitka, obveznosti iz člena 1(1) Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992, in člena 8(2) Direktive Sveta 93/37/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil za gradnje, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1997, in, glede drugega očitka, obveznosti iz člena 1(1) Direktive 89/665, kakor je bila spremenjena z Direktivo 92/50.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: angleščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran