Na vsebino
EN
29. 10. 2009

Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji

C-536/07

Neizpolnitev obveznosti države – Javna naročila gradenj – Direktiva 93/37/EGS – Pogodba med subjektom javnega prava in zasebnim podjetjem, s katero se prvemu oddajajo v najem sejemske dvorane, ki jih bo zgradilo to zasebno podjetje – Plačilo zasebnemu podjetju z nakazili mesečne najemnine v obdobju 30 let

 

 

Ker je mesto Köln z družbo Grundstücksgesellschaft Köln Messe 15 bis 18 GbR, ki je postala Grundstücksgesellschaft Köln Messe 8‑11 GbR, sklenilo pogodbo z dne 6. avgusta 2004, ne da bi izvedlo postopek oddaje naročila iz določb členov 7(4) in 11 Direktive Sveta 93/37/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil za gradnje, Zvezna republika Nemčija ni izpolnila svojih obveznosti iz teh določb.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran