Na vsebino
EN
15. 10. 2010

Hochtief AG in Linde-Kca-Dresden GmbH proti Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

C-138/08

Postopki za oddajo javnih naročil za gradnje – Postopki, ki so se začeli po začetku veljavnosti Direktive 2004/18/ES in pred iztekom roka za njen prenos – Postopki s pogajanjem s predhodno objavo obvestila o naročilu – Obveznost pripustitve minimalnega števila ustreznih kandidatov – Obveznost zagotavljanja lojalne konkurence

 

 

1)      Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev se ne uporablja za odločitev, ki jo je sprejel naročnik v postopku za oddajo javnega naročila za gradnje pred iztekom roka za prenos te direktive.

2)      Člen 22(3) Direktive Sveta 93/37/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil za gradnje, kakor je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/52/ES z dne 13. oktobra 1997, je treba razlagati tako, da če je naročilo oddano po postopku s pogajanjem in število ustreznih kandidatov ne doseže najnižjega praga, določenega za zadevni postopek, lahko naročnik vseeno nadaljuje postopek, tako da ustreznega kandidata ali ustrezne kandidate povabi na pogajanje o pogojih navedenega naročila.

3)      Direktivo 93/37, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/52, je treba razlagati tako, da je obveznost prizadevanja za zagotavljanje lojalne konkurence izpolnjena, če naročnik uporabi postopek s pogajanjem v skladu s pogoji iz člena 7(2) navedene direktive.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: madžarščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran