Na vsebino
EN
4. 6. 2009

Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

C-250/07

Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 93/38/EGS – Javna naročila v vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem sektorju – Oddaja naročila brez predhodnega povabila k oddaji ponudb – Pogoji – Obvestitev o razlogih za zavrnitev ponudbe – Rok


 

1)      Helenska republika s tem, da je neupravičeno zamudila z odgovorom na zahtevo ponudnika za pojasnila v zvezi z razlogi za zavrnitev njegove ponudbe, ni izpolnila obveznosti iz člena 41(4) Direktive Sveta 93/38/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov naročanja naročnikov v vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem sektorju, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2001/78/ES z dne 13. septembra 2001.

2)      V preostalem se tožba zavrne.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: grščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran