Na vsebino
EN
19. 3. 2009

Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

C-489/06

Neizpolnitev obveznosti države – Direktivi 93/36/EGS in 93/42/EGS – Javna naročila – Postopki oddaje javnih naročil blaga – Dobave bolnišnicam

 

 

Helenska republika s tem, da je zavrnila ponudbe medicinskih pripomočkov z oznako CE, ne da bi pristojni javni naročniki grških bolnišnic spoštovali postopek, določen z Direktivo Sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih, kot je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. septembra 2003, ni izpolnila obveznosti iz člena 8(2) Direktive Sveta 93/36/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov oddaje javnih naročil blaga, kot je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2001/78/ES z dne 13. septembra 2001, in iz členov 17 in 18 Direktive 93/42, kot je bila spremenjena z Uredbo št. 1882/2003.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: grščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran