Na vsebino
EN
14. 2. 2008

Varec SA proti Belgiji

C-450/06

Javna naročila – Tožba – Direktiva 89/665/EGS – Učinkovita revizija – Pojem – Ravnovesje med načelom kontradiktornosti in pravico do varstva poslovne skrivnosti – Varstvo zaupnosti podatkov gospodarskih subjektov, ki ga zagotavljajo pristojni revizijski organi

 

 

Člen 1(1) Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje, v različici iz Direktive Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev, v povezavi s členom 15(2) Direktive Sveta 93/36/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov oddaje javnih naročil blaga, kot je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/52/ES z dne 13. oktobra 1997, je treba razlagati tako, da mora pristojni revizijski organ v smislu člena 1(1) zagotavljati zaupnost in pravico do varstva poslovnih skrivnosti za podatke v spisih, ki mu jih predložijo stranke postopka, vključno z naročnikom, pri čemer se lahko sam seznani s tovrstnimi podatki in jih upošteva. Pristojni organ odloča o tem, koliko in kako je treba zagotoviti zaupnost in varstvo podatkov glede na zahteve učinkovitega pravnega varstva in varstva pravic obrambe, ki jih imajo stranke v postopku, v primeru pravnega sredstva oziroma sredstva, o katerem odloča organ, ki je sodišče v smislu člena 234 ES, pa glede na to, da je treba v celotnem postopku zagotoviti pravično sojenje.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: francoščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran