Na vsebino
EN
18. 12. 2007

Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia proti Administración General del Estado

C-220/06

Javna naročila – Liberalizacija poštnih storitev – Direktivi 92/50/EGS in 97/67/ES − Členi 43 ES, 49 ES in 86 ES – Nacionalna ureditev, ki javni upravi omogoča, da brez upoštevanja pravil o oddaji javnih naročil z javno družbo, ki je v tej državi ponudnica univerzalne poštne storitve, sklene sporazume o opravljanju rezerviranih in nerezerviranih poštnih storitev

 

 

 

1)      Pravo Skupnosti je treba razlagati tako, da ne nasprotuje ureditvi države članice, ki javni upravi omogoča, da brez upoštevanja pravil o oddaji javnih naročil opravljanje poštnih storitev, rezerviranih v skladu z Direktivo 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve, zaupa javni delniški družbi, katere kapital imajo v celoti javni organi in ki je v tej državi ponudnica univerzalne poštne storitve.

2)      Direktivo Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev, kot je bila spremenjena z Direktivo 2001/78/ES Komisije z dne 13. septembra 2001, je treba razlagati tako, da nasprotuje ureditvi države članice, ki javni upravi omogoča, da brez upoštevanja pravil o oddaji javnih naročil opravljanje nerezerviranih poštnih storitev v smislu Direktive 97/67 zaupa javni delniški družbi, katere kapital imajo v celoti javni organi in ki je v tej državi ponudnica univerzalne poštne storitve, če sporazumi, na katere se ta ureditev nanaša,

–       dosegajo upoštevni prag, kot je določen v členu 7(1) Direktive 92/50, kot je bila spremenjena z Direktivo 2001/78, ter

–       pomenijo odplačne in pisne pogodbe v smislu člena 1(a) Direktive 92/50, kot je bila spremenjena z Direktivo 2001/78,

kar mora preveriti predložitveno sodišče.

3)      Člene 43 ES, 49 ES in 86 ES ter načela enakega obravnavanja, nediskriminacije na podlagi državljanstva in preglednosti je treba razlagati tako, da nasprotujejo ureditvi države članice, ki javni upravi omogoča, da brez upoštevanja pravil o oddaji javnih naročil opravljanje nerezerviranih poštnih storitev v smislu Direktive 97/67 zaupa javni delniški družbi, katere kapital imajo v celoti javni organi in ki je v tej državi ponudnica univerzalne poštne storitve, če sporazumi, na katere se ta ureditev nanaša,

–       ne dosegajo upoštevnega praga, kot je določen v členu 7(1) Direktive 92/50, kot je bila spremenjena z Direktivo 2001/78, in

–       v resnici niso enostranski upravni akt, ki bi določal obveznosti le v breme ponudnika univerzalne poštne storitve in ki bi znatno odstopal od normalnih pogojev tržne ponudbe le-tega,

kar mora preveriti predložitveno sodišče.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: španščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran