Na vsebino
EN
9. 3. 2006

Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji

C-323/03

Neizpolnitev obveznosti države – Uredba (EGS) št. 3577/92 – Pomorska kabotaža – Veljavnost za storitve prevoza potnikov v Rii de Vigo – Dvajsetletna upravna koncesija v korist enega samega operaterja – Združljivost – Možnost sklenitve pogodb o gospodarski javni službi ali naložitve obveznosti gospodarske javne službe – Klavzula o zamrznitvi (ali ‚standstill‘)

 

 

1. Kraljevina Španija je s tem, da ohranja v veljavi zakonodajo, ki:

–        omogoča, da se storitve pomorskega prevoza v Rii de Vigo za dvajset let oddajo enemu samemu operaterju, in določa, da so eno od meril za dodelitev koncesije izkušnje, pridobljene pri prevozu v Rii;

–        omogoča, da so za storitve sezonskega prevoza do otokov oziroma storitve rednega prevoza med celinskimi pristanišči naložene obveznosti gospodarske javne službe;

–        pred sprejetjem ni bila predmet nobenega posvetovanja s Komisijo Evropskih skupnosti;

kršila člene 1, 4 in 9 uredbe Sveta (EGS) št. 3577/92 z dne 7. decembra 1992 o uporabi načela prostega pretoka storitev v pomorskem prometu med državami članicami (pomorska kabotaža) ter ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi te uredbe.

2. V preostalem se tožba zavrne.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: španščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran