Na vsebino
EN
20. 10. 2005

Komisija Evropskih skupnosti proti Francoski republiki

C-264/03

Neizpolnitev obveznosti države – Javna naročila – Direktiva 92/50/EGS – Postopek za oddajo javnih naročil storitev – Svoboda opravljanja storitev – Mandat za zastopanje investitorja gradnje – Osebe, ki se jim lahko zaupa naloga zastopanja investitorja gradnje – Izčrpni seznam pravnih oseb francoskega prava

 

 

Francoska republika, s tem da je v členu 4 zakona št. 85-704 z dne 12. julija 1985 o javnem investiranju gradenj in razmerjih z zasebnim izvajalcem projekta, kot je bil spremenjen z zakonom št. 96-987 z dne 14. novembra 1996 o izvajanju sporazuma o obnovitvi mesta, nalogo zastopanja investitorja gradnje pridržala izčrpnemu seznamu pravnih oseb francoskega prava, ni izpolnila obveznosti iz Direktive Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev, kot je bila spremenjena z Direktivo 97/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1997, in iz člena 49 ES.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: francoščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.Natisni stran