Na vsebino
EN
13. 1. 2005

Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji

C-84/03

Neizpolnitev obveznosti države – Direktivi 93/36/EGS in 93/37/EGS – Javna naročila – Postopek oddaje javnih naročil blaga in gradenj – Področje uporabe – Pojem naročnika – Sporazumi o medupravnem sodelovanju – Pojem naročila – Uporaba postopka s pogajanji v primerih, ki nista določena z direktivo

 

 

Kraljevina Španija s tem, da v notranji pravni red ni pravilno prenesla direktiv Sveta 93/36/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov oddaje javnih naročil blaga (UL L 199, str. 1) in 93/37/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil za gradnje (UL L 199, str. 54), in sicer zlasti s tem, da je

–        iz področja uporabe Ley de Contratos de las Administracciones Públicas (zakon o javnih naročilih javnih uprav) z dne 16. junija 2000 v prečiščeni različici z Real Decreto Legislativo 2/2000 z dne 16. junija 2000, natančneje v členu 1(3) tega zakona, izključila osebe zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v členu 1(b), drugi pododstavek, prva, druga, tretja alinea obeh navedenih direktiv,

–        iz področja uporabe prečiščenega zakona s členom 3(1)(c) v celoti izključila sporazume o sodelovanju, sklenjene med javnimi organi in drugimi osebami javnega prava, in s tem tudi sporazume, ki pomenijo javna naročila v smislu teh direktiv, in

–        s členom 141(a) ter s členom 182(a) in (g) tega zakona dopustila uporabo postopka s pogajanji v dveh primerih, ki nista predvidena s tema direktivama,

ni izpolnila obveznosti iz teh direktiv.

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: španščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran