Na vsebino
EN
19. 6. 2003

Werner Hackermüller proti Bundesimmobiliengesellschaft mbH (BIG) in Wiener Entwicklungsgesellschaft mbH für den Donauraum AG (WED)

C-249/01

Organ, ki v državi članici zagotavlja pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil, v revizijskem postopku ne more označiti ponudbe vlagatelja zahtevka za pravno varstvo kot nepravilne in mu na tej podlagi odkloniti pravno varstvo, če ponudbe kot nepravilne ni pred tem izločil že naročnik.

Sodišče je navedlo, da člen 1(3) Direktive 89/665/EGS ne dovoljuje zavrnitve sodelovanja v revizijskih postopkih, določenih s to direktivo, ponudniku, ki izpodbija zakonitost odločitve naročnika o oddaji javnega naročila, v katerem njegova ponudba ni bila ocenjena kot najugodnejša, iz razloga, ker bi moral naročnik njegovo ponudbo že na začetku izločiti iz drugih razlogov (op. Državne revizijske komisije: pa je ni izločil) in zato ni bil oškodovan, niti mu oškodovanje zaradi zatrjevane kršitve ni grozilo. V revizijskem postopku, do katerega ima ponudnik torej pravico, mu je treba dovoliti, da izpodbija razloge za izločitev, na podlagi katerih namerava organ pravnega varstva v postopkih revizije zaključiti, da ponudnik ni bil oškodovan, niti mu oškodovanje zaradi domnevne kršitve ni grozilo.

 

 

 

Sodbe v slovenščini ni. Povzetek pripravila Dkom.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodbe v madžarščini ni.

Sodba v nemščini.


Natisni stran