Na vsebino
EN
15. 5. 2003

Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini Španiji

C-214/00

Sodišče je presodilo, da Kraljevina španija ni sprejela ukrepov, potrebnih za ravnanje v skladu z določili členov 1 in 2 Direktive 89/665/EGS, s tem:

- ko ni razširila sistema revizijskih postopkov, predvidenih s to direktivo, na odločitve, ki jih sprejmejo družbe zasebnega prava, ustanovljene za poseben namen izpolnjevanja potreb javnega interesa, ki niso industrijske ali gospodarske narave, ki imajo pravno osebnost in jih v pretežni meri financirajo javni naročniki ali druge osebe javnega prava ali pa jih slednje nadzorujejo, ali imajo vodilni, upravni ali nadzorni odbor, katerega več kot polovico članov imenujejo javni naročniki ali druge osebe javnega prava, in

- ko je možnost, da se začasne odredbe izdajo v zvezi z odločitvami, ki jih sprejme naročnik, kot splošno pravilo, podredila obveznosti poprejšnje pritožbe zoper odločitev naročnika.

 

 

 

Sodbe v slovenščini ni. Povzetek pripravila Dkom.

Jezik postopka: španščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodbe v madžarščini ni.

Sodba v nemščini.


Natisni stran