Na vsebino
EN
19. 6. 2003

Fritsch, Chiari & Partner, Ziviltechniker GmbH in drugi proti Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag)

C-410/01

Sodišče je odločilo, da člen 1(3) Direktive 89/665/EGS prepoveduje, da se za gospodarski subjekt, ki se je udeležil postopka oddaje javnega naročila, šteje, da je izgubil interes za pridobitev tega javnega naročila, ker se pred začetkom revizijskega postopka po tej direktivi ni udeležil posebnega pomirjevalnega postopka.

 

 

 

Sodbe v slovenščini ni. Povzetek pripravila Dkom.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodbe v madžarščini ni.

Sodba v nemščini.Natisni stran