Na vsebino
EN
27. 2. 2003

Santex SpA proti Unità Socio Sanitaria Locale n. 42 di Pavia

C-327/00

Sodišče je odločilo, da je treba Direktivo 89/665/EGS razlagati tako, da se pristojnim nacionalnim sodiščem nalaga dolžnost, da v primerih, ko je ugotovljeno, da je naročnik s svojim ravnanjem onemogočil ali prekomerno otežil uveljavljanje pravic, ki jih pravni red Skupnosti podeljuje državljanu Unije, ki je bil oškodovan s sklepom tega naročnika, dopustijo pravne ugovore, v katerih se zatrjuje, da je obvestilo o javnem naročilu v neskladju s pravom Skupnosti, in ki so podani v utemeljitev zahtevka za revizijo te odločitve, tako da tam, kjer je to primerno, uporabijo možnost, ki jim jo daje nacionalno pravo, za neuporabo nacionalnih pravil o prekluzivnih rokih, skladno s katerimi se v primerih, ko je rok, določen za sprožitev postopkov revizije obvestila o javnem razpisu, že potekel, takšne neskladnosti ne more več ugovarjati.

 

 

 

Sodbe v slovenščini ni. Povzetek pripravila Dkom.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodbe v madžarščini ni.

Sodba v nemščini.


Natisni stran