Na vsebino
EN
5. 9. 2005

Espace Trianon SA in Société wallonne de location-financement SA (Sofibail) proti Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi (FOREM)

C-129/04

Javna naročila – Direktiva 89/665/EGS – Revizijski postopek oddaje javnih naročil – Osebe, ki jim morajo biti dostopni revizijski postopki – Priložnostna družba kot ponudnik – Prepoved, da član priložnostne družbe vloži posamično tožbo – Pojem ‚interes za pridobitev javnega naročila

 

 

Člen 1 Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje, kot je bila spremenjena z Direktivo Sveta 92/50/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil storitev, je treba razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da lahko po nacionalnem pravu le vsi člani priložnostne družbe brez pravne osebnosti, ki se je kot taka udeležila postopka oddaje javnega naročila in ji to naročilo ni bilo oddano, skupaj vložijo tožbo zoper odločbo o oddaji in ne le eden od njenih članov kot posameznik.

Enako velja, če vsi člani priložnostne družbe tožijo skupaj, tožba enega njenih članov pa se šteje za nedopustno.

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: francoščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran