Na vsebino
EN
16. 6. 2005

Strabag AG proti Oesterreichische Bundesbahnen

C-462/03

Združeni zadevi C-462/03 Strabag AG proti Österreichische Bundesbahnen in C-463/03 Kostmann GmbH proti Österreichische Bundesbahnen.

 

 

 

Javna naročila – Direktiva 93/38/EGS – Vodni, energetski, transportni in telekomunikacijski sektor – Pojma ‚upravljanje‘ in ‚zagotavljanje‘ omrežij, ki so namenjena zagotavljanju javnih storitev v zvezi z železniškim prevozom – Železniška infrastrukturna dela

 

 

 

Če naročnik, ki opravlja eno od dejavnosti, izrecno navedenih v členu 2(2) Direktive Sveta 93/38/EGS z dne 14. junija 1993 o usklajevanju postopkov naročanja naročnikov v vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem sektorju, namerava pri opravljanju te dejavnosti oddati javno naročilo storitev, gradenj ali blaga ali organizirati natečaj, veljajo za to naročilo oziroma za ta natečaj določbe te direktive.

 

 

 

Sodba v slovenščini.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodba v madžarščini.

Sodba v nemščini.


Natisni stran