Na vsebino
EN
24. 6. 2004

Komisija Evropskih skupnosti proti Republiki Avstriji

C-212/02

Neizpolnitev obveznosti države - Direktivi 89/665/EGS in 92/13/EGS - Pomanjkljiv prenos - Obveznost, da se v zakonodajah o oddaji javnih naročil določi postopek, ki omogoča vsem izločenim ponudnikom, da izpodbijajo odločbo o oddaji javnega naročila

 

 

 

1. Republika Avstrija, zato ker Landesvergabegesetze (deželni zakoni o oddaji javnih naročil) zveznih dežel Solnograške, Štajerske, Spodnje-Avstrije in Koroške ne določajo v vseh primerih postopka s pravnim sredstvom, ki bi izločenemu ponudniku omogočal, da izpodbija odločbo o oddaji javnega naročila, ni izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz člena 2(1)(a) in (b) Direktive Sveta 89/665/EGS z dne 21. decembra 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje in Direktive Sveta 92/13/EGS z dne 25. februarja 1992 o uskladitvi zakonov in drugih predpisov o uporabi pravil Skupnosti za oddajo javnih naročil podjetij na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju.

2. Republiki Avstriji se naloži plačilo stroškov.

 

 

 

Sodbe v slovenščini ni. Je le izrek.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodbe v italijanščini ni. Je le izrek

Sodbe v madžarščini ni. Je le izrek.

Sodba v nemščini.


Natisni stran