Na vsebino
EN
28. 10. 1999

Alcatel Austria AG in drugi, Siemens AG Österreich, Sag-Schrack Anlagentechnik AG proti Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr

C-81/98

Avstrijski Zvezni urad za javna naročila (Bundesvergabeamt) je Sodišču zastavil vprašanje o interpretaciji nekaterih določb Direktive 89/665/EGS, ki ureja pravila pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Sodišče je odločilo, da je treba kombinacijo 1.a in b točke 2. člena in drugega odstavka 6. točke 2. člena Direktive 89/665/EGS tolmačiti tako, da zavezuje državo članico, da zagotovi takšno ureditev, po kateri mora pred sklenitvijo pogodbe s ponudnikom vedno obstajati možnost revidiranja odločitve naročnika z namenom razveljavitve odločitve, če za to obstajajo razlogi, in sicer ne glede na možnost uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, ko je pogodba že sklenjena. Če zoper odločitev o dodelitvi naročila ni mogoče zagotoviti začasnih odredb in (oziroma) razveljavitve odločitve, je kršeno načelo učinkovitega in hitrega pravnega varstva. Pravna sredstva, določena v pravovarstvenih direktivah (začasne odredbe, razveljavitveni ukrepi in odškodnina), je torej treba zagotoviti kumulativno. Omejitev pravnih sredstev po sklenitvi pogodbe na zgolj odškodninski zahtevek, ki se uveljavlja pred rednimi sodišči, pa je skladna s 6. točko 2. člena direktive 89/665/EGS.

 

 

 

Sodbe v slovenščini ni. Povzetek pripravila Dkom.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodbe v madžarščini ni.

Sodba v nemščini.


Natisni stran