Na vsebino
EN
7. 12. 2000

Telaustria Verlags GmbH, Telefonadress GmbH proti Telekom Austria AG, pred tem Post & Telekom Austria AG

C-324/98

Če se za pravna razmerja v zvezi s pogodbo storitev uporabi "posebna" direktiva (93/38/EGS), ni mogoče uporabiti direktive, ki ureja pogodbe storitev s "splošnega področja" (92/50/EGS). Direktiva 93/38/EGS je lex specialis v razmerju do Direktive 92/50/EGS. Sodišče je odločilo, da čeprav je predmet pogodbe zajet z Direktivo 93/38/EGS, je konkretno koncesijsko razmerje zaradi neobstoja elementa odplačnosti iz urejanja izločeno. Ena pogodbena stranka namreč drugi opravljenih storitev ne plačuje, temveč ji prenese pravico do odplačnega izkoriščanja prenesene storitve.
Koncedent je v postopku sklepanja pogodbe dolžan spoštovati temeljna načela in pravila primarnega prava, med temi še posebej načelo nediskriminacije in načelo transparentnosti postopka, ki naj omogoči odprtost konkurenci. Sodišče je v zadnji točki odločitve zapisalo, da mora o tem, ali je bilo v konkretnem postopku zadoščeno zahtevi za transparentnost, odločiti nacionalno sodišče.

 

 

 

 

Sodbe v slovenščini ni. Povzetek pripravila Dkom.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodbe v madžarščini ni.

Sodba v nemščini.


Natisni stran