Na vsebino
EN
23. 1. 2003

Makedoniko Metro, Mikhaniki AE proti Elliniko Dimosio

C-57/01

Sodišče je odločilo, da Direktiva 93/37/EGS ne izključuje nacionalnih pravil, ki prepovedujejo spremembe (po oddaji ponudb) v sestavi konzorcija, ki sodeluje v postopku oddaje javnega naročila gradenj ali oddaje koncesije gradenj, torej da vprašanje dopustnosti oziroma nedopustnosti sprememb članov konzorcija po oddaji ponudb ni predmet urejanja po evropskem pravu.
Če odločitev naročnika prizadene pravice konzorcija, kot so mu podeljene s pravom Skupnosti, mora imeti konzorcij možnost pričeti postopek revizije, kot je predviden z Direktivama 89/665/EGS in 92/50/EGS.
Sodišče je v zadevi presojalo med drugim o tem, ali so ravnanja nacionalnih oblasti, ki so skladna z nacionalnim pravom, v delu, ko ta ni implementacija evropskega prava (vprašanje ne/dopustnosti sprememb članov konzorcija po oddaji ponudb) predmet presoje po Direktivi 89/665/EGS. V zadevi med strankama tudi ni bilo soglasja o tem, ali gre za javno naročilo gradnje ali za koncesijo gradnje. Sodišče je glede rešitve tega vprašanja odkazalo na nacionalno sodišče. Ravno zaradi tega pa je kot napotilo nacionalnemu sodišču jasno poudarjalo morebitne razlike pri posameznih vprašanjih med javnimi naročili in koncesijami, vendar pa v zvezi z interpretacijo Direktive 89/665/EGS na morebitne razlike med koncesijami in javnimi naročili gradenj ni opozorilo.
V obravnavanem postopku je sodišče tudi pojasnilo, da pojma "evropska ureditev s področja javnih naročil" ni mogoče razumeti, da pomeni le direktive, temveč tudi temeljna načela, med temi načelo enake obravnave. Kršitev pravne norme nacionalnega prava je tako predmet pravnega varstva skladno z Direktivo 89/665/EGS, če gre na primer za kršitev načela enake obravnave.

 

 

 

Sodbe v slovenščini ni. Povzetek pripravila Dkom.

Jezik postopka: grščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodbe v madžarščini ni.

Sodba v nemščini.


Natisni stran