Na vsebino
EN
2. 12. 1999

Holst Italia SpA proti Comune di Cagliari

C-176/98

Sodišče je odločilo, da je treba Direktivo 92/50/EGS interpretirati na način, da se ponudniku storitev dovoli dokazati izpolnjevanje ekonomskih, finančnih in tehničnih pogojev za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila prek izpolnjevanja teh pogojev drugih subjektov, ne glede na pravno naravo vezi med ponudnikom in tem subjektom, če ponudnik lahko dokaže, da dejansko lahko razpolaga z zmogljivostmi, ki so potrebne za izvedbo naročila. Sodišče je tako med formalno in funkcionalno interpretacijo Direktive 92/50/EGS dalo prednost slednji.
Sodišče je še zapisalo, da je naloga nacionalnega sodišča presoditi, ali so bila zahtevana dokazila predložena v postopku izbire izvajalca javnega naročila. Odgovor na konkretno vprašanje je tako Sodišče zaradi nujno potrebne vsebinske analize (ne sme iti zgolj za posodo imena; ponudnik mora dejansko imeti na razpolago zmogljivosti tistega, ki izpolnjuje pogoje) in ugotovitve dejanskega stanja, prepustilo nacionalnemu sodišču.

 

 

 

Sodbe v slovenščini ni. Povzetek pripravila Dkom.

Jezik postopka: italijanščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodbe v madžarščini ni.

Sodba v nemščini.


Natisni stran