Na vsebino
EN
7. 12. 2000

ARGE Gewässerschutz proti Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

C-94/99

Sodišče je odločilo, da Direktiva 92/50/EGS ne prepoveduje dodelitve javnega naročila (poljavnim) ponudnikom, ki prejemajo kakršnekoli subvencije (samega naročnika ali drugih javnih organov), kar jim omogoča oblikovati ponudbo po občutno nižjih cenah v primerjavi z drugimi, nesubvencioniranimi ponudniki. Dodelitev takšnega naročila tudi ni v nasprotju z načelom enake obravnave. Če bi pravo Skupnosti želelo a priori izločiti javne naročnike/prejemnike subvencij (od različnih organov javne uprave), bi bilo to izrecno zapisano. Tudi iz definicije ponudnika v členu 1(c) Direktive 92/50/EGS izhaja, da taki ponudniki smejo sodelovanti v postopkih oddaje javnih naročil. V nekaterih primerih in pod zelo strogimi pogoji se pravo Skupnosti o javnih naročilih pri dodeljevanju javnih naročil drugemu javnemu naročniku sploh ne uporablja (6. člen Direktive 92/50/EGS).
Sodišče je še zapisalo, da udeležba javnih naročnikov/prejemnikov subvencij, ki sodelujejo kot ponudniki v postopku oddaje javnega naročila, ne pomeni prikrite diskriminacije ali omejevanja prostega pretoka storitev po (prej) 59. členu PES (zdaj 49. člen). Neobičajno nizka cena ponudb takih ponudnikov pa se v vsakem primeru posebej presoja in ugotavlja skladno s 37. členom Direktive 92/50/EGS.

 

 

 

Sodbe v slovenščini ni. Povzetek pripravila Dkom.

Jezik postopka: nemščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodbe v madžarščini ni.

Sodba v nemščini.


Natisni stran