Na vsebino
EN
8. 11. 1999

Unitron Scandinavia A/S, 3-S A/S, Danske Svineproducenters serviceselskab proti Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

C-275/98

Sodišče je odločilo, da je določba drugega odstavka 2. člena Direktive 93/36/EGS glede področja uporabe neodvisna od določb Direktive 92/50/EGS in da mora biti citirana določba interpretirana tako, da mora naročnik, ki podeljuje izključne ali posebne pravice na področju oddaje storitev osebi, ki ni naročnik, zavezati tako osebo, da ravna pri nabavah skladno z načelom nediskriminatornosti na podlagi nacionalnosti. Hkrati je Sodišče poudarilo, da pa določba od take osebe ne zahteva, da pri nabavljanju blaga upošteva postopke oddaje naročil, določene z Direktivo 93/36/EGS.

 

 

 

Sodbe v slovenščini ni. Povzetek pripravila Dkom.

Jezik postopka: danščina.

Sodba v angleščini.

Sodba v francoščini.

Sodba v italijanščini.

Sodbe v madžarščini ni.

Sodba v nemščini.


Natisni stran