Na vsebino
EN

018-040/2024 Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Številka: 018-040/2024-4
Datum sprejema: 24. 4. 2024

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Marka Medveda, kot predsednika senata, ter Andraža Žvana in Aleksandra Petrovčiča, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Storitve fizičnega in tehničnega varovanja«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja SINTAL podjetje za varovanje, intervencije in storitve, d.o.o., Litostrojska cesta 38, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji o.p., d.o.o., Rozmanova ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Chengdujska cesta 45, Ljubljana - Polje (v nadaljevanju: naročnik), dne 24. 4. 2024

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Storitve fizičnega in tehničnega varovanja« se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik vodi po odprtem postopku, je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil 14. 3. 2024, pod št. objave JN001579/2024-EUe16/01, ter istega dne na Uradnem listu EU, pod št. objave 155219-2024.

Zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je vlagatelj z vlogo 4. 4. 2024 vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik 16. 4. 2024 zavrnil.

Naročnik je 23. 4. 2024 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je z vlogo z dne 17. 4. 2024 umaknil zahtevek za revizijo in zahteval vračilo polovice plačane takse.
ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena .


Pravni pouk:
Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
– naročniku,
– vlagatelju – po pooblaščencu,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

V vednost:
– Oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve, tu.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran