Na vsebino
EN

018-159/2023 Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica

Številka: 018-159/2023-4
Datum sprejema: 21. 12. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Igorja Luzarja, kot predsednika senata, ter dr. Mateje Škabar in Marka Medveda, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nabava 6 (šestih) dializnih monitorjev«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja FRESENIUS MEDICAL CARE SLOVENIJA, d.o.o., Gaji 28, Celje, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Ketler & Partnerji o.p. d.o.o., Dunajska cesta 163, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, Šempeter pri Gorici (v nadaljevanju: naročnik), dne 21. 12. 2023

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Nabava 6 (šestih) dializnih monitorjev« se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 7. 7. 2023, pod št. objave JN004453/2023-B01, in v Uradnem listu EU dne 10. 7. 2023, pod št. objave 2023/S 130-415542.

Naročnik je dne 7. 11. 2023 na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o izidu javnega naročila« z dne 6. 11. 2023, s katerim je predmetno javno naročilo oddal ponudniku Medis, d.o.o., Brnčičeva ulica 1, Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Zoper navedeno odločitev naročnika je vlagatelj z vlogo z dne 17. 11. 2023 vložil zahtevek za revizijo.

Izbrani ponudnik se je po pooblaščencu, Odvetniški družbi Potočnik in Prebil, o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, z vlogo z dne 27. 11. 2023 izjasnil o zahtevku za revizijo ter predlagal njegovo zavrnitev. Izbrani ponudnik je zahteval tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je s sklepom z dne 15. 12. 2023 zavrnil zahtevek za revizijo, vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva ter zahtevo izbranega ponudnika za povrnitev stroškov pravnega varstva.

Naročnik je dne 20. 12. 2023 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20. 12. 2023 umaknil zahtevek za revizijo in zahteval vračilo polovice vplačane takse.


ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

Pravni pouk: Upravni spor zoper to odločitev ni dovoljen.


Predsednik senata:
Igor Luzar, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
– naročnik,
– vlagatelj – po pooblaščencu,
– izbrani ponudnik – po pooblaščencu,
– RS MJU.

V vednost:
– Oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve, tu.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran