Na vsebino
EN

018-141/2023 Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Številka: 018-141/2023-5
Datum sprejema: 23. 11. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Zlate Jerman kot članice in Andraža Žvana, kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja C & G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o., Riharjeva ulica 38, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Cukrov o.p., d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d.o.o., Cesta prvih borcev 18, Brestanica (v nadaljevanju: naročnik), dne 23. 11. 2023

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila »Izgradnja prostostoječe sončne elektrarne MFE TEB4« se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 23. 8. 2023 pod št. objave JN005481/2023-W01.

Vlagatelj je z vlogo z dne 9. 11. 2023 vložil zahtevek za revizijo zoper Sklep o spremembi odločitve naročnika o oddaji javnega naročila z dne 2. 11. 2023, ki je bila objavljena na portalu javnih naročil pod št. JN005481/2023-ODL01P1 dne 2. 11. 2023, in ga je naročnik s Sklepom o zavrnitvi zahtevka za revizijo z dne 20. 11. 2023, zavrnil.

Naročnik je dne 21. 11. 2023 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je z vlogo z dne 21. 11. 2023 umaknil zahtevek za revizijo in podal zahtevo za povračilo polovice plačane takse.
ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo posebej ugotavljala, ali so izpolnjeni pogoji za povračilo polovice plačane takse skladno z 72. členom ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisijeVročiti (po e-Reviziji):
– naročniku,
– pooblaščencu vlagatelja,
– vsi ponudniki, ki so predložili pravočasno ponudbo,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran