Na vsebino
EN

018-076/2023 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-076/2023-5
Datum sprejema: 5. 7. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Aleksandra Petrovčiča kot predsednika senata ter dr. Mateje Škabar in Marka Medveda kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Posodobitev in preoborožitev večnamenske ladje Triglav«, sklop 2, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja ABICUS računalniška obdelava podatkov Albert Bordon s.p., Bošamarin 46, Koper - Capodistria (v imenu skupine ponudnikov sestavljenih iz Pomorski centar za elektroniku trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje pomorskih plovnih putova i radijske službe, Zrinsko-Frankopanska 209, 21000 Split, Hrvaška in ABICUS računalniška obdelava podatkov Albert Bordon s.p., Bošamarin 46, 6000 Koper; v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 5. 7. 2023

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Posodobitev in preoborožitev
večnamenske ladje Triglav«, sklop 2, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja v postopku s pogajanji, je bilo dne 22. 2. 2023 objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. objave JN30/2023 (dosje javnega naročila 900030/2023).

Vlagatelj je dne 7. 6. 2023 vložil zahtevek za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v sklopu 2.

Naročnik je dne 15. 6. 2023 z Odločitvijo zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo in njegovo zahtevo za povračilo stroškov postopka pravnega varstva ter dne 15. 6. 2023 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 30. 6. 2023, vloženo na portal eRevizija dne 4. 7. 2023, zahtevek za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 7. 6. 2023, umaknil.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

Pravni pouk:
Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.


Predsednik senata:
Aleksander Petrovčič, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- vlagatelj,
- naročnik,
- RS MJU.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.
Natisni stran