Na vsebino
EN

018-053/2023 Arriva, d. o. o.

Številka: 018-053/2023-4
Datum sprejema: 10. 5. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Marka Medveda kot predsednika senata, mag. Zlate Jerman kot članice senata in Igorja Luzarja kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila male vrednosti »Motorna olja« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Petrol, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o. p., d. o. o., Grosuplje (v nadaljevanju: pooblaščenec), zoper ravnanje naročnika Arriva, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 8, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), 10. 5. 2023

odločila:


Revizijski postopek postopka oddaje naročila male vrednosti »Motorna olja« (objava obvestila o javnem naročilu 16. 3. 2023 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN001471/2023-W01) se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v zvezi z oddajo naročila male vrednosti »Motorna olja« (objava obvestila o javnem naročilu 16. 3. 2023 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN001471/2023-W01) z dokumentom »Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb« z dne 11. 4. 2023, ki je bil objavljen 11. 4. 2023 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN001471/2023-ODL01, ponudnike obvestil, da zavrne vse ponudbe.

Vlagatelj je po pooblaščencu 18. 4. 2023 na portal eRevizija vložil zahtevek za revizijo z dne 18. 4. 2023, ki ga je naročnik zavrnil z dokumentom z dne 3. 5. 2023, ki je bil 3. 5. 2023 objavljen na portalu eRevizija.

Vlagatelj je z vlogo, brez datuma, vloženo 9. 5. 2023 na portal eRevizija, umaknil zahtevek za revizijo in predlagal, da Državna revizijska komisija »odloči tudi o vračilu takse«.

Naročnik je 10. 5. 2023 prek portala eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval umik zahtevka za revizijo, zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s prvo povedjo iz tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila revizijski postopek postopka naročila male vrednosti »Motorna olja« (objava obvestila o javnem naročilu 16. 3. 2023 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN001471/2023-W01).

Državna revizijska komisija bo predlog, da »odloči tudi o vračilu takse«, posebej obravnavala kot zahtevo za povračilo takse na podlagi 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk:
Zoper to odločitev ni dovoljen upravni spor po 39.a členu ZPVPJN.


Predsednik senata:
Marko Medved, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti (na portalu eRevizija):
- naročnik,
- vlagatelj po pooblaščencu,
- vsi ponudniki, ki so predložili pravočasno ponudbo,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran