Na vsebino
EN

018-041/2023 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-041/2023-3
Datum sprejema: 5. 4. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu dr. Mateje Škabar kot članice senata ter Andraža Žvana in Aleksandra Petrovčiča kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške infrastrukture na železniškem območju ljubljanskih postaj brez postaje Ljubljana« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Tiring, d. o. o., Motnica 11, Trzin (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 5. 4. 2023

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške infrastrukture na železniškem območju ljubljanskih postaj brez postaje Ljubljana« (objava obvestila o javnem naročilu 21. 7. 2022 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN005135/2022-B01, in 22. 7. 2022 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2022/S 140-399754) se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v zvezi z oddajo javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške infrastrukture na železniškem območju ljubljanskih postaj brez postaje Ljubljana« (objava obvestila o javnem naročilu 21. 7. 2022 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN005135/2022-B01, in 22. 7. 2022 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2022/S 140-399754) z dokumentom »Odločitev o zavrnitvi obeh ponudb« št. 43001-196/2022/16 z dne 1. 3. 2023, ki je bil objavljen 2. 3. 2023 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN005135/2022-ODL01, sodelujoča ponudnika obvestil, da ne odda javnega naročila.

Vlagatelj je 13. 3. 2023 na portal eRevizija vložil zahtevek za revizijo, brez datuma, ki ga je naročnik zavrnil z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo« št. 43001-196/2022/19 z dne 22. 3. 2023, ki je bil 22. 3. 2023 objavljen na portalu eRevizija.

Vlagatelj je z vlogo z dne 24. 3. 2023, vloženo 24. 3. 2023 na portal eRevizija, umaknil zahtevek za revizijo in zahteval povrnitev polovice plačane takse.

Naročnik je 4. 4. 2023 prek portala eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s prvo povedjo iz tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov za nadgradnjo železniške infrastrukture na železniškem območju ljubljanskih postaj brez postaje Ljubljana« (objava obvestila o javnem naročilu 21. 7. 2022 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN005135/2022-B01, in 22. 7. 2022 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2022/S 140-399754).

Državna revizijska komisija bo posebej ugotavljala, ali so izpolnjeni pogoji za povračilo polovice plačane takse skladno z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk:
Zoper to odločitev ni dovoljen upravni spor po 39.a členu ZPVPJN.


Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti (na portalu eRevizija):
- naročnik,
- vlagatelj,
- vsi ponudniki, ki so predložili pravočasno ponudbo,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran