Na vsebino
EN

018-035/2023 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-035/2023-3
Datum sprejema: 27. 3. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Andraža Žvana kot predsednika senata, Sama Červeka kot člana senata in dr. Mateje Škabar kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Pisarniška pohištvena oprema in stoli – okoljsko manj obremenjujoče blago« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj HI-PO, d. o. o., Brezje pri Grosupljem 32, Grosuplje (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Aleš Malavašič, odvetnik v Ljubljani (v nadaljevanju: pooblaščenec), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 27. 3. 2023

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila za »Pisarniško pohištveno opremo in stole – okoljsko manj obremenjujoče blago« v sklopu 2 se ustavi.

Obrazložitev:


Naročnik je v zvezi z oddajo javnega naročila »Pisarniška pohištvena oprema in stoli – okoljsko manj obremenjujoče blago« (objava obvestila o javnem naročilu 27. 12. 2022 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN008637/2022-B01, in 28. 12. 2022 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2021/S 250-730477), razdeljenega v dva sklopa, z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-389/2021-21 z dne 23. 2. 2023, ki je bil objavljen 23. 2. 2023 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN008637/2022-ODL01, gospodarske subjekte med drugim obvestil, katere odločitve je sprejel za sklop 2.

Vlagatelj je 7. 3. 2023 na portal eRevizija vložil zahtevek za revizijo z dne 7. 3. 2023, ki ga je naročnik zavrnil z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo« št. 430-139/2023-6 z dne 21. 3. 2023, ki je bil 21. 3. 2023 objavljen na portalu eRevizija.

Vlagatelj je z vlogo z dne 22. 3. 2023, vloženo 22. 3. 2023 na portal eRevizija, umaknil zahtevek za revizijo in zahteval povrnitev polovice plačane takse.

Naročnik je 22. 3. 2023 prek portala eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s prvo povedjo iz tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila revizijski postopek oddaje javnega naročila za »Pisarniško pohištveno opremo in stole – okoljsko manj obremenjujoče blago« v sklopu 2.

Državna revizijska komisija bo posebej ugotavljala, ali so izpolnjeni pogoji za povračilo polovice plačane takse skladno z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk:
Zoper to odločitev ni dovoljen upravni spor po 39.a členu ZPVPJN.


Predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisijeVročiti (na portalu eRevizija):
- naročnik,
- vlagatelj po pooblaščencu,
- vsi ponudniki, ki so predložili pravočasno ponudbo,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran