Na vsebino
EN

018-132/2022 Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Številka: 018-132/2022-28
Datum sprejema: 5. 1. 2023

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Andraža Žvana kot predsednika senata ter Sama Červeka kot člana senata in dr. Mateje Škabar kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dinamični nabavni sistem za izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del ter storitev inženirjev in arhitektov«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Herlec Plevnik o.p., d.o.o., Jezerska cesta 20, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj (v nadaljevanju: naročnik) dne 5. 1. 2023

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Dinamični nabavni sistem za izvajanje gradbenih in vzdrževalnih del ter storitev inženirjev in arhitektov«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 12. 10. 2022, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o naročilu je bilo na portalu javnih naročil objavljeno 9. 8. 2022, pod št. objave JN005543/2022-E01, ter 10. 8. 2022 v Uradnem listu EU, pod št. objave 2022/S 153-438419. Naročnik vzpostavlja dinamični nabavni sistem.

Naročnik je dne 30. 9. 2022 na portalu javnih naročil (pod št. objave JN005543/2022-ODL01) objavil dokument »Sklep o uvrstitvi v katalog oz. zavrnitvi prijav«, št. 599985 z dne 30. 9. 2022, iz katerega med drugim izhaja, da je v katalog za 2., 6. in 9. kategorijo uvrstil tudi kandidata GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o., Cesta na Rupo 85, Kranj.

Vlagatelj je 12. 10. 2022 pravočasno vložil zahtevek za revizijo.

Naročnik je 17. 10. 2022 vlagatelju posredoval dokumentacijo v zvezi z 9. kategorijo, ki je – kot je navedel – predhodno pomotoma ni vključil v dokumentacijo za vpogled; skladno s tem je vlagatelja pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo v roku treh delovnih dni od prejema dopisa in dokumentacije.

Kandidat GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o. se je o zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 19. 10. 2022.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20. 10. 2022 dopolnil zahtevek za revizijo.

Kandidat GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o. se je o dopolnitvi zahtevka za revizijo izjasnil z vlogo z dne 27. 10. 2022.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 11. 11. 2022 zavrnil kot neutemeljenega.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 14. 11. 2022 odstopil dokumentacijo o postopku javnega oddaje naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je do navedb naročnika opredelil z vlogo z dne 16. 11. 2022.

Državna revizijska komisija je vlagatelju dne 21. 11. 2022 posredovala izjasnitev kandidata GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o. do navedb v zahtevku za revizijo in v dopolnitvi zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji 24. 11. 2022 posredoval vlogo, s katero je vztrajal pri predhodnih navedbah.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji 8. 12. 2022 posredoval vlogo »DELNI UMIK ZAHTEVKA«, s katero je delno umaknil zahtevek za revizijo, in sicer v delih, ki se nanašajo na kategorije 1, 3, 4, 5, 7 in 8. Vlagatelj je še navedel, da vztraja pri celotni trditveni in dokazni podlagi, izrecno pa predvsem pri zahtevkih, ki se nanašajo na kategorije 2, 6 in 9.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji 4. 1. 2023 posredoval vlogo, s katero zahtevek za revizijo v celoti umika.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


Pravni pouk:
Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.
Predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisijeVročiti (prek portala eRevizija):
- vlagatelj,
- pooblaščenec vlagatelja,
- naročnik,
- kandidat GRADBENIŠTVO PRESTOR d.o.o.,
- RS MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran