Na vsebino
EN

018-150/2022 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-150/2022-4
Datum sprejema: 21. 12. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Aleksandra Petrovčiča kot predsednika senata ter Marka Medveda in Sama Červeka kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Odstranjevanje in obdelava odpadkov« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Kemis, d. o. o., Pot na Tojnice 42, Vrhnika (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška pisarna Senica & partnerji, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: pooblaščenec), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 21. 12. 2022

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Odstranjevanje in obdelava odpadkov« (objava obvestila o javnem naročilu 19. 9. 2022 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN006412/2022-B01, in 20. 9. 2022 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2022/S 181-512642) se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila »Odstranjevanje in obdelava odpadkov« (objava obvestila o javnem naročilu 19. 9. 2022 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN006412/2022-B01, in 20. 9. 2022 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2022/S 181-512642) z dokumentom »Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb« št. 461-(810115)-40/2022-2 z dne 24. 11. 2022, ki je bil objavljen 24. 11. 2022 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN006412/2022-ODL01, obvestil ponudnike, da je na podlagi petega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.) zavrnil vse ponudbe.

Vlagatelj je zoper odločitev o zavrnitvi vseh ponudb 6. 12. 2022 na portal eRevizija vložil zahtevek za revizijo z dne 6. 12. 2022, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom št. 461-(810115)-40/2022-3 z dne 16. 12. 2022, ki je bil 16. 12. 2022 objavljen na portalu eRevizija.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20. 12. 2022, vloženo 20. 12. 2022 na portal eRevizija, umaknil zahtevek za revizijo in zahteval povrnitev polovice plačane takse.

Naročnik je 21. 12. 2022 prek portala eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo, umik zahtevka za revizijo in dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s prvo povedjo iz tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Odstranjevanje in obdelava odpadkov« (objava obvestila o javnem naročilu 19. 9. 2022 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN006412/2022-B01, in 20. 9. 2022 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2022/S 181-512642).

Državna revizijska komisija bo posebej ugotavljala, ali so izpolnjeni pogoji za povračilo polovice plačane takse skladno z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


Pravni pouk:
Zoper to odločitev ni dovoljen upravni spor po 39.a členu ZPVPJN.


Predsednik senata:
Aleksander Petrovčič, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije
Vročiti (na portalu eRevizija):
- naročnik,
- vlagatelj po pooblaščencu,
- vsi ponudniki, ki so predložili pravočasno ponudbo,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran