Na vsebino
EN

018-140/2022 Elektro Gorenjska, d.d.

Številka: 018-140/2022-4
Datum sprejema: 5. 12. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Aleksandra Petrovčiča in Andraža Žvana, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila »Gradbena dela na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Bauimex elektro - gradnje - inženiring d.o.o., Pot v puškarno 11, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Gorenjska, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), 5. 12. 2022

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje naročila »Gradbena dela na elektroenergetskem omrežju, na vpoklic« se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 13. 10. 2022, pod št. objave JN006977/2022-E01, in v Uradnem listu Evropske unije dne 14. 10. 2022, pod št. objave 2022/S 199-566827.

Vlagatelj je z vlogo z dne 18. 11. 2022 vložil zahtevek za revizijo zoper določbe razpisne dokumentacije. Vlagatelj je nato vložil še dve dopolnitvi zahtevka za revizijo (prvo dne 21. 11. 2022 in drugo 23. 11. 2022).

Naročnik je dne 29. 11. 2022 s sklepom brez številke zavrnil zahtevek za revizijo in istega dne odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je z vlogo z dne 1. 12. 2022 (Umik zahtevka za revizijo) zahtevek za revizijo umaknil. Vlagatelj je navedel, da skladno z 18. členom ZPVPJN umika zahtevek za revizijo z dne 18. 11. 2022 z vsemi dopolnitvami.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje predmetnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.
Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti (na portalu eRevizija):

- naročnik,
- vlagatelj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran