Na vsebino
EN

018-133/2022 Občina Piran

Številka: 018-133/2022-4
Datum sprejema: 21. 11. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Andraža Žvana, kot predsednika senata, ter dr. Mateje Škabar in Sama Červeka, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije za VRTEC LUCIJA«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Jereb in Budja arhitekti, d.o.o., Gregorčičeva ulica 17, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran (v nadaljevanju: naročnik), dne 21. 11. 2022

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Izdelava projektne dokumentacije za VRTEC LUCIJA«, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v katerega je povabil tri gospodarske subjekte, med drugim tudi vlagatelja.

Vlagatelj je dne 14. 10. 2022 vložil zahtevek za revizijo zoper povabilo k oddaji ponudb in nekatere določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je s sklepom z dne 14. 11. 2022 zavrnil zahtevek za revizijo in dne 15. 11. 2021 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je z vlogo z dne 18. 11. 2022 umaknil zahtevek za revizijo in zahteval povračilo polovice vplačane takse.


ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje zadevnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za povračilo polovice vplačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.Predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti (po e-Reviziji):
– naročnik,
– vlagatelj,
– RS MJU.

V vednost:
– oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran