Na vsebino
EN

018-122/2022 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-122/2022-4
Datum sprejema: 21. 10. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Aleksandra Petrovčiča, kot predsednika senata, ter Marka Medveda in Sama Červeka, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup zdravil v okviru dinamičnega nabavnega sistema«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d. d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa odvetniška družba Odvetniki Šelih & partnerji, o. p., d. o. o., Komenskega ulica 36, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21. 10. 2022

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Nakup zdravil v okviru dinamičnega nabavnega sistema«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 5. 10. 2022, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 8. 9. 2022, pod št. objave JN006181/2022-B01, in v Uradnem listu EU dne 9. 9. 2022, pod št. objave 2022/S 174-490301.

Vlagatelj je z vlogo z dne 5. 10. 2022 vložil zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je s sklepom z dne 14. 10. 2022 zavrnil zahtevek za revizijo in dne 19. 10. 2022 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo z dne 20. 10. 2022, v kateri je navedel, da umika zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 5. 10. 2022.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za povračilo polovice vplačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.Predsednik senata:
Aleksander Petrovčič, univ. dipl. ekon.,
član Državne revizijske komisije

Vročiti (po e-Reviziji):
– naročnik,
– vlagatelj,
– pooblaščenec vlagatelja,
– RS MJU.

V vednost:
– oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran