Na vsebino
EN

018-006/2022 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-006/2022-4
Datum sprejema: 21. 1. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Andraža Žvana, kot predsednika senata, ter Marka Medveda in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Perkutane aortne zaklopke«, v sklopu »IDENT 920400«, na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Medtronic, d.o.o., Ameriška ulica 8, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 21. 1. 2022

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Perkutane aortne zaklopke«, v sklopu »IDENT 920400«, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 15. 11. 2021, pod št. objave JN007777/2021, in v Uradnem listu EU dne 16. 11. 2021, pod št. objave 2021/S 222-584561.

Naročnik je dne 20. 12. 2021 na Portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je odločil, da se v sklopu »IDENT 920400« sklene okvirni sporazum s ponudnikom Cardio Medical, d.o.o., Špruha 1, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper izpostavljeno odločitev je vlagatelj z vlogo z dne 30. 12. 2021 vložil zahtevek za revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 6. 1. 2022 opredelil do revizijskih navedb.

Naročnik je s sklepom z dne 17. 1. 2022 zavrnil zahtevek za revizijo in dne 19. 1. 2022 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je z vlogo z dne 20. 1. 2022 umaknil revizijski zahtevek in zahteval povračilo polovice vplačane takse.


ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za povračilo polovice vplačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.


V Ljubljani, dne 21. 1. 2022Predsednik senata:
Andraž Žvan, univ. dipl. prav.
član Državne revizijske komisije

Vročiti (po e-Reviziji):
– naročnik,
– vlagatelj
– pooblaščenec vlagatelja,
– izbrani ponudnik,
– RS, MJU.

V vednost:
– oddelek za splošne, pravne, finančne in kadrovske zadeve.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran