Na vsebino
EN

018-199/2021 Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije

Številka: 018-199/2021-4
Datum sprejema: 5. 1. 2022

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata ter Andraža Žvana in Sama Červeka kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »JN 31/2021 EDP - nadgradnje in vzdrževanje programske opreme ter vzdrževanje in razvoj novih storitev v informacijskem sistemu EDP za 2-letno obdobje«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj XLAB, razvoj programske opreme in svetovanje, d. o. o., Pot za Brdom 100, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 5. 1. 2021

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »JN 31/2021 EDP - nadgradnje in vzdrževanje programske opreme ter vzdrževanje in razvoj novih storitev v informacijskem sistemu EDP za 2-letno obdobje« se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o naročilu, ki ga naročnik oddaja po odprtem postopku, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno 5. 11. 2021 pod št. objave JN007567/2021-B01 in 8. 11. 2021 v Uradnem listu EU pod št. objave 2021/S 216-568923 (s popravki, objavljenimi na Portalu javnih naročil 12. 11. 2021, 15. 11. 2021, 25. 11. 2021, 2. 12. 2021 in 3. 12. 2021).

Vlagatelj je z vlogo z dne 20. 12. 2021 vložil zahtevek za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je 23. 12. 2021 z dokumentom »ODLOČITEV« zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo in istega dne odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je 4. 1. 20221 prek portala eRevizija vložil vlogo, v kateri je navedel, da umika zahtevek za revizijo z dne 20. 12. 2021.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.


V Ljubljani, dne 5. 1. 2022Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije

Vročiti (prek portala eRevizija):
- vlagatelj,
- naročnik,
- ponudnik,
- Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.
Natisni stran