Na vsebino
EN

018-188/2021 Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,

Številka: 018-188/2021-5
Datum sprejema: 3. 12. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter dr. Mateje Škabar in Andraža Žvana, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »A-158/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 5«, na podlagi zahtevka za revizijo družbe Garnol, d.o.o., Laze 18A, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 3. 12. 2021

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »A-158/21; Koncesija za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja in varstva državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo - območje 5« se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 6. 9. 2021, pod št. objave JN006076/2021, in v Uradnem listu EU dne 7. 9. 2021, pod št. objave 2021/S 173-451946.

Vlagatelj je z vlogo z dne 8. 11. 2021 vložil zahtevek za revizijo zoper določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je s sklepom z dne 23. 11. 2021 zavrnil zahtevek za revizijo in dne 25. 11. 2021 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo z dne 1. 12. 2021, v kateri je navedel, da umika zahtevek za revizijo zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 8. 11. 2021.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


Pravni pouk: Zoper to odločitev upravni spor ni dovoljen.


V Ljubljani, dne 3. 12. 2021


Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- vlagatelj,
- naročnik,
- Republika Slovenija, MJU.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.
Natisni stran