Na vsebino
EN

018-074/2021 Mestna občina Maribor

Številka: 018-074/2021-4
Datum sprejema: 10. 5. 2021

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, mag. Gregorja Šebenika kot člana senata in Tadeje Pušnar kot članice senata v postopku pravnega varstva za »Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles v Mestni občini Maribor« in v zvezi z vlogo »Zahtevek za revizijo« z dne 15. 4. 2021 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), ki jo je vložil vlagatelj Nomago, d. o. o., Vošnjakova ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Brezovec, o. p., d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor (v nadaljevanju: MOM), 10. 5. 2021

odločila:

Revizijski postopek postopka za »Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles v Mestni občini Maribor« (objava 26. 5. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN003283/2020-B01, in 26. 5. 2020 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 101-243713) se ustavi.

Obrazložitev:

Vlagatelj je 16. 4. 2021 ob 9.32 prek portala eRevizija vložil zahtevek za revizijo »zoper razpisno dokumentacijo št. 37100-18/2018 za predložitev prve ponudbe v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za "Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles v Mestni občini Maribor"« (objava 26. 5. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN003283/2020-B01, in 26. 5. 2020 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 101-243713), ki ga je MOM z dokumentom »Odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo« št. 37100-18/2018-68 z dne 3. 5. 2021, ki je bil 4. 5. 2021 ob 16.15 objavljen na portalu eRevizija, zavrnila, vendar je tudi predlagala, da ga Državna revizijska komisija zavrže, ker je vložen prepozno.

Vlagatelj je z vlogo z dne 6. 5. 2021, ki jo je vložil 6. 5. 2021 ob 18.27 prek portala eRevizija, umaknil zahtevek za revizijo.

MOM je 7. 5. 2021 ob 10.17 prek portala eRevizija Državni revizijski komisiji posredovala zahtevek za revizijo, umik zahtevka za revizijo in del dokumentacije.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s prvo povedjo iz tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila revizijski postopek postopka za »Vzpostavitev in obratovanje sistema izposoje/souporabe koles v Mestni občini Maribor« (objava 26. 5. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN003283/2020-B01, in 26. 5. 2020 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 101-243713).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 10. 5. 2021

Predsednica senata
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- MOM,
- vlagatelj po pooblaščencu,
- sodelujoči ponudnik,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran