Na vsebino
EN

018-199/2020 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.

Številka: 018-199/2020-5
Datum sprejema: 9. 12. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter dr. Mateje Škabar in Marka Medveda, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Čiščenje poslovnih prostorov«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja CELOVITE STORITVE trgovina in storitve d.o.o., Kardeljeva cesta 85, 2000 Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa CUGMAS VELIMIR ODVETNIK, Liptovska ulica 6A, 3210 Slovenske Konjice (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 9. 12. 2020

odločila:


Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Čiščenje poslovnih prostorov«, v sklopu 2, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 17. 11. 2020, se ustavi.


Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 1. 9. 2020, pod št. objave JN005437/2020-B01, dne 2. 9. 2020 pa tudi v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2020/S 170-411708.

Dne 5. 11. 2020 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila »Čiščenje poslovnih prostorov«, št. 3.1.3/20-ICM-000187/2020, s katero je (med drugim) javno naročilo v sklopih 1, 2, 3, 4 in 5 oddal ponudniku EES SISTEMI, družba za čiščenje prostorov, vzdrževanje ter urejanje zunanjih površin d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana (III. točka izreka). Odločitev je bila istega dne objavljena na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN005437/2020-ODL01.

Zoper III. točko izreka navedene odločitve, natančneje v delu, ki se nanaša na sklop 2, je vlagatelj dne 17. 11. 2020 na portal eRevizija vložil Zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrnil z Odločitvijo, št. 3.1.3/20-ICM-000187/2020-rev z dne 7. 12. 2020. Naročnik je s to odločitvijo zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Odločitev o zahtevku za revizijo je bila 7. 12. 2020 objavljena na portalu eRevizija.

Naročnik je dne 7. 12. 2020 preko portala eRevizija Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku

Vlagatelj je z vlogo z dne 8. 12. 2020 umaknil zahtevek za revizijo in zahteval povrnitev polovice plačane takse, naročnik pa je istega dne preko portala eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval umik zahtevka za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 9. 12. 2020


Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
- CUGMAS VELIMIR ODVETNIK, Liptovska ulica 6A, 3210 Slovenske Konjice
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Natisni stran