Na vsebino
EN

018-174/2020 Občina Šentilj

Številka: 018-174/2020-6
Datum sprejema: 29. 10. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata ter mag. Gregorja Šebenika in Marka Medveda kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Rekonstrukcija Maistrove ulice v Šentilju (1-25 deviacija lokalne ceste LC 392051)« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj VOC Celje, d. o. o., Lava 42, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, Šentilj v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: naročnik), 29. 10. 2020

odločila:


Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Rekonstrukcija Maistrove ulice v Šentilju (1-25 deviacija lokalne ceste LC 392051)« (objava 6. 7. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN004250/2020-B01) se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 6. 7. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN004250/2020-B01) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 430-29/2020/406/17 z dne 28. 9. 2020, ki je bil objavljen 28. 9. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN004250/2020-ODL01, obvestil ponudnike, da je izbral ponudbo ponudnika Pomgrad, d. d., Bakovska ulica 31, Murska Sobota.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 8. 10. 2020, ki ga je naročnik zavrnil z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo« št. 430-29/2020/27 z dne 26. 10. 2020.

Vlagatelj je z vlogo z dne 26. 10. 2020 umaknil zahtevek za revizijo in zahteval povrnitev takse.

Naročnik je z dopisom št. 430-29/2020-406/29 z dne 28. 10. 2020 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo, umik zahtevka za revizijo in dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s prvo povedjo iz tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Rekonstrukcija Maistrove ulice v Šentilju (1-25 deviacija lokalne ceste LC 392051)« (objava 6. 7. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN004250/2020-B01).

Državna revizijska komisija bo posebej ugotavljala, ali so izpolnjeni pogoji za povračilo (polovice) plačane takse skladno z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 29. 10. 2020

Predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Šentilj, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah,
- VOC Celje, d. o. o., Lava 42, 3000 Celje,
- Pomgrad, d. d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota,
- Komunala Slovenske gorice, d. o. o., Kidričeva ulica 26, 2230 Lenart v Slovenskih goricah,
- GMW, d. o. o., Turjanci 26, 6252 Radenci,
- Strabag, d. o. o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančna služba, tu.

Natisni stran