Na vsebino
EN

018-175/2020 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-175/2020-6
Datum sprejema: 29. 10. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika kot predsednika senata ter Tadeje Pušnar in dr. Mateje Škabar kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila male vrednosti »D-86/20; Preplastitev vozišča ceste RT-932, odsek 6924 Sl.Gradec-Pungart od km 10.700 do km 12.730« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Kuster Invest, d. o. o., Gmajna 53a, Slovenj Gradec (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Glušič, o. p., d. o. o., Komenda, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 29. 10. 2020

odločila:

Revizijski postopek postopka naročila male vrednosti »D-86/20; Preplastitev vozišča ceste RT-932, odsek 6924 Sl.Gradec-Pungart od km 10.700 do km 12.730« (objava 4. 8. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN004900/2020-W01) se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku naročila male vrednosti (objava 4. 8. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN004900/2020-W01) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 43001-229/2020/9 412 z dne 25. 9. 2020, ki je bil objavljen 28. 9. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN004900/2020-ODL01, obvestil ponudnike, da je izbral ponudbo ponudnika VOC Celje, d. o. o., Lava 42, Celje.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji naročila male vrednosti 5. 10. 2020 na portal eRevizija vložil zahtevek za revizijo z dne 5. 10. 2020, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom št. 43001-229/2020/17 z dne 21. 10. 2020. Naročnik je s tem sklepom zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Sklep št. 43001-229/2020/17 z dne 21. 10. 2020 je bil 21. 10. 2020 objavljen na portalu eRevizija.

Vlagatelj je z vlogo z dne 23. 10. 2020, vloženo 26. 10. 2020 na portal eRevizija, umaknil zahtevek za revizijo in zahteval povrnitev polovice plačane takse.

Naročnik je 28. 10. 2020 po portalu eRevizija Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo, umik zahtevka za revizijo in dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s prvo povedjo iz tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila revizijski postopek postopka naročila male vrednosti »D-86/20; Preplastitev vozišča ceste RT-932, odsek 6924 Sl.Gradec-Pungart od km 10.700 do km 12.730« (objava 4. 8. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN004900/2020-W01).

Državna revizijska komisija bo posebej ugotavljala, ali so izpolnjeni pogoji za povračilo polovice plačane takse skladno z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 29. 10. 2020

Predsednik senata
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisijeVročiti (na portal eRevizija):
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
- Kuster Invest, d. o. o., Gmajna 53a, 2380 Slovenj Gradec,
- Odvetniška družba Glušič, o. p., d. o. o., Pod javorji 6, 1218 Komenda,
- VOC Celje, d. o. o., Lava 42, 3000 Celje.
- Strabag, d. o. o., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančna služba, tu.

Natisni stran