Na vsebino
EN

018-148/2020 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.

Številka: 018-148/2020-3
Datum sprejema: 22. 9. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter dr. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava zaščitnih mask«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Le-tehnika, d.o.o., Šuceva ulica 27, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, Ljubljana, dne 22. 9. 2020

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Dobava zaščitnih mask« se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 31. 7. 2020, pod št. objave JN004844/2020.

Naročnik je dne 26. 8. 2020 na Portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 24. 8. 2020 , iz katerega izhaja njegova odločitev, da se predmetno javno naročilo odda ponudniku Samal, d.o.o., Goriška cesta 25, Ajdovščina.

Zoper navedeno odločitev naročnika je vlagatelj z vlogo z dne 31. 8. 2020 vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom z dne 17. 9. 2020.

Naročnik je dne 22. 9. 2020 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

V odstopljeni dokumentaciji se med drugim nahaja vlagateljeva vloga »Umik zahtevka za revizijo« z dne 21. 9. 2020, s katero ta obvešča, da v zadevi LPP-66/20 – Dobava zaščitnih mask umika zahtevek za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 22. 9. 2020


Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana,
- Le-tehnika, d.o.o., Šuceva ulica 27, 4000 Kranj,
- Samal, d.o.o., Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran