Na vsebino
EN

018-113/2020 Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade RS

Številka: 018-113/2020-9
Datum sprejema: 6. 8. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sama Červeka, kot predsednika senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Andraža Žvana, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov«, na podlagi zahtevka za revizijo družbe Kolektor Koling, d.o.o., Arkova ulica 43, Idrija, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 6. 8. 2020

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 1. 7. 2020, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga naročnik oddaja po omejenem postopku, je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 16. 6. 2020, pod št. objave JN003830/2020, in v Uradnem listu EU dne 17. 6. 2020, pod št. objave 2020/S 116-280863.

Zoper naročnikove zahteve, določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je vlagatelj z vlogo z dne 1. 7. 2020 vložil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik dne 10. 7. 2020 zavrnil.

Naročnik je z vlogo z dne 15. 7. 2020 odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 20. 7. 2020 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Naročnik se je z vlogo z dne 22. 7. 2020. opredelil do navedb vlagatelja.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo »Umik zahtevka za revizijo« z dne 3. 8. 2020, v kateri je navedel, da umika zahtevek za revizijo v postopku javnega naročanja »Prenova Hotela Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov«.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 6. 8. 2020


Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
– Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana,
– Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran