Na vsebino
EN

018-025/2020 Zdravstveni dom Trbovlje

Številka: 018-025/2020-4
Datum sprejema: 14. 2. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sama Červeka kot predsednika senata, mag. Gregorja Šebenika kot člana senata in Tadeje Pušnar kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila male vrednosti za »dobavo osnovnega vozila in nadgradnjo osnovnega vozila v nenujno reševalno vozilo tip A« (sklop 2) in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Medicop – specialna oprema, d. o. o., Nemčavci 81, Murska Sobota (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Nina Zidar Klemenčič, odvetnica v Ljubljani, zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, Trbovlje (v nadaljevanju: naročnik), 14. 2. 2020

odločila:

1. Revizijski postopek postopka oddaje naročila male vrednosti za »dobavo osnovnega vozila in nadgradnjo osnovnega vozila v nenujno reševalno vozilo tip A« (objava 16. 12. 2019 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN008676/2019-W01) za sklop 2 se ustavi.

2. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila male vrednosti (objava 16. 12. 2019 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN008676/2019-W01) z dokumentom »Obvestilo o izbiri« z dne 13. 1. 2020 ponudnike med drugim obvestil, da je za sklop 2 izbral ponudbo ponudnika Dejst, d. o. o., Šmarska cesta 5 c, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji naročila male vrednosti za sklop 2 vložil zahtevek za revizijo z dne 20. 1. 2020, ki ga je naročnik zavrnil z dokumentom »Odločitev« z dne 6. 2. 2020. Naročnik je s tem dokumentom zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, o zahtevi za povrnitev stroškov, ki jih je uveljavljal izbrani ponudnik v izjasnitvi z dne 23. 1. 2020, ki jo je vložil po pooblaščencu, pa ni odločil.

Naročnik je kot prilogo dopisu z dne 11. 2. 2020 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 2. 2020 umaknil zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje naročila male vrednosti za »dobavo osnovnega vozila in nadgradnjo osnovnega vozila v nenujno reševalno vozilo tip A« (sklop 2) ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Izbrani ponudnik je v izjasnitvi o zahtevku za revizijo priglasil povrnitev stroškov. Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato je ocenila, da njegovi priglašeni stroški niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN) in je njegovo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 14. 2. 2020

Predsednik senata
Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje,
- odvetnica Nina Zidar Klemenčič, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana,
- Odvetniška družba Matoz, o. p., d. o. o., Ulica ob parku 2, 6000 Koper,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran