Na vsebino
EN

018-016/2020 Institut Jožef Stefan,

Številka: 018-016/2020-4
Datum sprejema: 30. 1. 2020

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in Nine Velkavrh, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila male vrednosti »PRENOSNI ANALIZATOR RAMAN«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Anton Paar d.o.o., Tbilisijska ulica 57B, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 30. 1. 2020


odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje naročila male vrednosti »PRENOSNI ANALIZATOR RAMAN«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 13. 1. 2020, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu male vrednosti objavil na portalu javnih naročil dne 6. 12. 2019, pod št. objave JN008511/2019-W01.

Naročnik je dne 8. 1. 2020 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN008511/2019-ODL01, objavil »Odločitev o oddaji naročila«, s katero je predmetno naročilo oddal ponudniku PRIMALAB d.o.o., Breg pri Polzeli, Pod bregom 27, Polzela, ugodnejšo vlagateljevo ponudbo pa zavrnil kot nedopustno zaradi neskladnosti s tehničnimi zahtevami.

Vlagatelj je zoper navedeno odločitev dne 13. 1. 2020 preko portala eRevizija pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal, naj se izpodbijana odločitev razveljavi, naj naročnik preuči dodatne dokaze in poda dodatno utemeljitev za izbiro najugodnejšega ponudnika oz. naj se razveljavi razpis in se izvede nov javni razpis. Vlagatelj je predlagal tudi izdajo sklepa o zadržanju postopka ter povrnitev priglašenih stroškov pravnega varstva.

Naročnik je dne 24. 1. 2020 s sklepom zadržal postopek do pravnomočnosti odločitve v postopku pravnega varstva, zahtevek za revizijo pa zavrnil kot neutemeljenega. Posledično je naročnik zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov pravnega varstva.

Naročnik je dne 24. 1. 2020 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 29. 1. 2020 posredoval vlogo z istega dne, s katero zahtevek za revizijo z dne 13. 1. 2020 umika.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega naročila male vrednosti na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 30. 1. 2020


Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Anton Paar d.o.o., Tbilisijska ulica 57B, 1000 Ljubljana,
- Institut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana,
- PRIMALAB d.o.o., Breg pri Polzeli, Pod bregom 27, 3313 Polzela,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran